Резервни части

Уплътнител 95-02-02 крива тръба КТП
Уплътнител 95-02-02 крива тръба КТП
Уплътнител 99-00-10 жабо
Уплътнител 99-00-10 жабо
Уплътнител 95-02-12 крива тръба арматура
Уплътнител 95-02-12 крива тръба арматура
Уплътнител 58 х 78 изпразващо устройство
Уплътнител 58 х 78 изпразващо устройство